Monday, June 22, 2009

Kata Aluan Pengarah IKBN PagohAssalamualaikum dan salam sejahtera. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan setinggi-tinggi tahniah dan mengalu-alukan eksplorasi anda dalam laman blog persatuan alumni Institut Kemahiran Belia Negara Pagoh ini.

Laman blog Persatuan Alumni ini diwujudkan bagi menyediakan maklumat terkini dan aktiviti-aktiviti yang dijalankan serta maklumat lain yang berkaitan dengan persatuan ini . Maklumat-maklumat yang diberi juga sentiasa dikemaskini secara berterusan sepanjang masa apabila maklumat baru diperolehi.

Dengan adanya laman blog ini dijadikan wadah informasi selain rujukan laman web sedia ada kepada belia, industri dan sesiapa yang berminat tentang maklumat terkini didalam perkara-perkara yang berhubung kait dengan persatuan alumni Institut ini.

Saya ingin merakamkan setinggi-tinggi ucapan terima kasih kepada anda sekalian yang sudi melakukan eksplorasi dalam laman blog ini.
No comments:

Post a Comment