Tuesday, June 23, 2009

Penubuhan persatuan

Persatuan Bekas Pelajar Institut Kemahiran Belia Negara Pagoh ( Alumni ) telah ditubuhkan pada tahun 2006 yang dikendalikan oleh pengerusi persatuan yang dilantik melalui mesyuarat agong yan telah diadakan . Sejajar dengan peredaran zaman dan teknologi , persatuan ini juga telah melalui beberapa perubahan dari segi pentadbiran bagi melangkah peredaran zaman agar persatuan ini terus dikenali seiring dengan nama IKBN Pagoh .

Persatuan ini berpusat di Pejabat Institut Kemahiran Belia Negara Pagoh , KM 21 . Jalan Panchur , 84500 Muar , Johor . Persatuan ini dikendalikan sepenuhnya oleh bekas pelajar IKBN Pagog itu sendiri dan dibimbing oleh pihak pengurusan Institut bagi memastikan pentadbiran persatuan berjalan lancar .

Dengan tertubuhnya persatuan ini , dapatlah bekas - bekas pelajar IKBN Pagoh mendapat sebarang maklumat dan aktiviti yang dirancang oleh persatuan bagi memastikan hubungan yang terjalin sepanjang pembelajaran mereka di Institut ini tidak akan terhenti sebaik sahaja mereka menamatkan pembelajaran mereka . Disamping itu , persatuan ini menjangka akan dapat mengeratkan lagi hubungan diantara pelajar tahun 2003 sehingga Institut ini masih lagi beroperasi .

No comments:

Post a Comment